A technológia

A technológia előnyei

 • a vékony keresztmetszetű, speciális összetételű és nagy nyomószilárdságú, valamint hajlító-húzó szilárdságú, gyors szilárdulású, alacsony testsűrűségű homokbeton szerkezet alkalmas belsőépítészeti berendezések - lépcsők, bútorok stb. - kialakítására, helyszíni (monolitikus) és előre gyártott (üzemi) építésű, alacsony szintszámú egyedi és csoportos lakóépületek, nyaralók és pavilonok, tetőbeépítések és emeletráépítések, ipari- és középületek, térelemek építésére,
 • különleges építési körülmények (szűk építési terület, házilagos kivitelezés, szerkezeterősítés, magasépítési igényszint, műemléki környezet, földrengéses terület stb.) között is kedvezően használható
 • könnyű, vékony bordázatú, stabil és időálló, rugalmas, anyaga nem éghető, környezetbarát,
 • építése során kiküszöbölhető a homokbeton tömörítése, utókezelése, kicsi a szállítási súlya, az agyagok kézi úton mozgathatók,
 • a gipszfelület páraszabályozásával kellemes belső klímát biztosít,
 • a műanyagból készült távtartókkal épített zsaluzóelemek a vasalás helyzetét is rögzítik, ezáltal ennek korrózióvédelme és statikai hatása is biztosítva van,
 • a vasalás anyaga, átmérője az ismert betonacél
 • minőségekből a szükséges kialakítási tényezők figyelembevételével, a teherbírás igényeinek megfelelően, tetszőlegesen határozható meg, ugyanakkor a vasalás vonalvezetése és kialakítása egyszerű, könnyen kivitelezhető, átmérője viszonylag kicsi (3,2–8 mm),
 • egyéb szerkezeti eljárásoknál kialakított módszerek gazdaságosan használhatók (például térszíni lemezalapozás, előre megépíthető tetőszerkezet, amely egyben védőtető is stb.),
 • speciális hő- és hangszigetelési igény kielégítésére is alkalmas az ilyen szerkezetek (például kettős héjú, úsztatott stb. szerkezetek, üregekben elhelyezett hő- és hangszigetelő anyagok) felhasználásával,
 • egyszerű felépítésű,
 • előállítása gyorsan, kis energiaigénnyel, gazdaságosan valósítható meg.

A Topstep™ technológia részletei

A Topstep™ eljárása vékony keresztmetszetű, nagy szilárdságú és fesztávolságú, tervezett vasaláserősségű homokbeton (dermesztett beton) teherhordó szerkezeteket képes létrehozni.

A Topstep™ tecnológiával létrehozott szerkezetek kiválóan alkalmazhatók belsőépítész-berendezések - lépcsők, bútorok stb. - kialakítására, helyszíni (monolitikus) és előre gyártott (üzemi) építésű, alacsony szintszámú egyedi és csoportos lakóépületek, nyaralók és pavilonok, tetőbeépítések és emeletráépítések, ipari- és középületek, térelemek építésére.

A vékony gipszfelületű homokbeton lemezekből, nyitott és zárt szelvényű, tetszőleges méretű, alakú és fesztávolságú, méretezett anyagú és teherbírású szerkezeteket készíthetünk, melyek alkotó elemei lesznek nyitott és zárt szelvényű oszlopoknak, gerendáknak, bordás vagy dobozszerű fal- és födémelemeknek, térelválasztó falaknak.

Mint ismeretes, a szerkezetépítés egyik leggyakrabban használt fajtája a hagyományos módon homokos kavics alapanyagú adalék anyagokkal készíthető vasbetonszerkezet.

Ennek az ismert megoldásnak a hiányossága, hogy a normál vasbetonszerkezet mérete és tömege nagy, szilárdulási üteme lassú, ezért a zsaluzatra ható oldalnyomás jelentős, ami miatt a zsaluzat merevségének biztosítása szükséges.

További hiányosság, hogy a víz-cement tényező általában nem eredményez optimális szilárdsági értéket, ezért az ilyen szerkezetek tömörítése és utókezelése szükséges, ugyanakkor energiaigényes is.

Ezen túlmenően az építés ideje hosszú, amely alapvetően függ a beton szilárdulási ütemétől, amely az ismert hagyományos vasbeton szerkezetek esetén 28 nap.

Az ily módon előállított beton testsűrűsége nagy, így a szerkezetek vasalása nagy átfogási és lehorgonyzási hosszakkal, bonyolult vashajlításokkal, általában nagy átmérőjű acélbetétekkel készíthető csak el.

A dermesztett homokbeton "szövetszerkezetes" építési mód kialakulása Sámsondi Kiss Béla munkásságán alapszik. A szakirodalomból jól ismert "Szövetszerkezetes épületek című könyve (1965, Akadémia Kiadó, Budapest), melyben az eljárás addig ismert gyakorlati és elméleti alapjait közölte.
Munkássága folytatásaként az ÉTI-ben az 1960-as években végeztek betondermesztéssel és gipsz zsalulappal kapcsolatos mechanikai alapvizsgálatokat, kísérleti házakon vizsgálták az anyag és szerkezet viselkedését . Később Párkányi Mihály foglalkozott "nem tektonikus szerkezetek" elméletével, a szövetszerkezetes cellarendszeres építési mód kérdéseivel.

Fejlettebb, előszerelhető megoldást adott az új anyagokra épülő "armírozott szövet váz".

A Topstep™ technológia azon az elven alapul, hogy először az előzetesen felmért igényeknek megfelelő, előre gyártott, méretre szabott, nedvszívó zsaluzóelemekből, azokban elhelyezett távtartókon speciálisan átfűzött, méretezett vasalással történő összeépítésével nedvszívó, benn maradó zsaluzatot alakítunk ki. Ebbe képlékeny homokbeton öntésével teherhordó bordákat hozunk létre. A homokbeton kötőanyagaként magas, 470–650 kg/m3 cementtartalmú homogén vagy heterogén portlandcementet, adalékanyagként pedig legfeljebb dmax. 4,00 mm-es szemnagyságú, osztályozott, egyenletes szemeloszlású homokot alkalmazunk. Az alkalmazandó cement minőségétől és mennyiségétől függően a cementtartalom ismeretében a homok/cement tömegarány alapján meghatározzuk a homokbeton összetevőinek szükséges mennyiségét, majd ehhez a homok/cement keverési tömeg- aránynak az ismeretében a meghatározott mennyiségű homok fokozatos adagolásával előállítjuk a szükséges műszaki jellemzőkkel rendelkező homokbetont.

Ezután az így létrehozott keveréket legalább három percig forgólapátos kényszerkeverő berendezéssel folyamatosan keverjük.

Az így előállított képlékeny homokbetonnal a zsaluzóelemek közötti üregeket kiöntjük, illetve a homokbetont a zsaluzóelemekre terítjük, s ily módon előállítjuk az igényelt fajtájú és műszaki jellemzőkkel rendelkező homokbeton teherhordó szerkezetet.

Az eljárásra jellemző továbbá, hogy kötőanyagként tiszta, homogén portlandcementet, vagy kohósalak-, illetve pernyeadagolású heterogén portlandcementet alkalmazunk.

A Topstep™ dermesztett beton technológiára jellemző az is, hogy a zsaluzóelemeket a felhasználástól függően egy- vagy kétrétegű zsaluzóelemnek alakítjuk ki, és amelyeknél egy-egy zsaluzóelem együttes vastagsága a zsaluzóelemek közötti homokbeton vastagságával közel megegyező értékű.

Források és cikkek a technológiáról

A találmány tárgyában a technikai szintet képviselik továbbá Dr .Kászonyi Gábor alábbi cikkei és előadásai is:

 • "A gipszbeton szerkezet" (Építési Piac XXXII . évf . 10 . szám, 1998 . május);
 • "Gipszbeton szerkezetek tervezése Magyarországon" (Kő és Gipsz II . évf . 10 . szám, 1998 . június);
 • "Gipszbeton szerkezetek tervezése Magyarországon" (ÉPKÓ, Székelyudvarhely, 1998 . június, 4–6 .);
 • "Gipszbeton szerkezetek Magyarországon" (YMMF Jubileumi évkönyv, 1998 .);
 • "Gipszbeton szerkezetek méretezésének új módszerei" (Cleveland, USA, 1998 . november 26 .);
 • "Gipszbeton szerkezetek tervezése és építése Magyarországon" (Új Magyar Építőművészet, 1998/4 .);
 • "Gipszbeton szerkezetek tervezése Magyarországon" (ÉRT . Referencia tár, 1999 .) .
További források fellelhetők egyéb szerzők műveiben:

 • dr . Balázs György "Magasépítésű beton- és vasbeton szerkezetek" (Beton és vasbeton III ., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996 . 123 . oldal);
 • dr . Bachmann Zoltán "Könyv az építészetről" (JPTE University Press Pécs, 1998 . 25–30 . oldal)

Több információra van szüksége?

Amennyiben további kérdése van a technológiáról illetve a technológia részleteiről, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolat

A Topstep technológiával épült lépcső teherbírása több mint 1 tonna/m2!